eIrOcA     

Raccolta di proverbi
 
Antiverbio (61)
Proverbi europei (16)
Proverbi italiani (329)
Proverbi orientali (12)
Proverbi vari (20)

    eIrOcA